Aktualności

Eric Worre — wydarzenia, które zmieniają życie…

Autor |6 stycznia 2015|marketing sieciowy|0 komentarzy

Zasada Jeża, czyli jak odkryć biznes dla siebie…

Jed­nym z najczęst­szych pytań jakie słyszę i otrzy­muję w e-mailach jest pytanie typu: “Jak odkryć najlep­szych biznes dla siebie”.

Poniżej zamieszczam mate­riał video ze szkole­nia “Mas­ter­Part­ner Pro” w trak­cie którego mówię o zasadzie Jeża, którą opisał w jed­nej z najlep­szych książek dot. biz­nesu “Od Dobrego do Wielkiego” prof. Jim Collins.

Zadanie sobie trzech pod­sta­wowych pytań “Zasady Jeża” i udzie­le­nie na nie odpowiedzi daje nieo­ma­lże gwarancję odnalezienia tego. czym powin­niśmy się zaj­mować zawodowo i / lub biznesowo.

Johnathan Haidt o korzeniach moralnych polityków…

Psy­cholog Jonathan Haidt przygląda się pię­ciu wartoś­ciom moral­nym, które leżą u pod­staw poli­ty­cznych wyborów, nieza­leżnie od tego czy sym­pa­tyzuje się z lewicą, praw­icą czy centrum.

Autor |20 stycznia 2014|psychologia, video|0 komentarzy

Absolutnie hipnotyzujące

Jakiś czas temu, na You Tube trafiłem na niesamowitego artystę AjDeeper’a. Obraz i dźwięk w jego mate­ri­ałach video jest abso­lut­nie hip­no­tyzu­jący. Zapraszam do słucha­nia i oglą­da­nia (uwaga! video trwa ponad 2 godziny!)

Autor |17 stycznia 2014|video|3 komentarze

10 minut, które odmienia życie…

Wydawałoby się, że 10 minut to tyle, co nic. Ale jeśli te 10 minut poświęcimy na medy­tację, odmieni to nasze życie.
I jest to fakt potwierd­zony bada­ni­ami naukowymi. Zapraszam do obe­jrzenia filmu, w którym Andy Pud­di­comb wyjaś­nia to w sposób wyjątkowo prosty, niezwykle ciekawy i… dowcipny :)