Zasada Jeża, czyli jak odkryć biznes dla siebie…

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w akademia eksperta, psychologia, psychologia biznesu, psychologia osiągania celów, video

jez

Jed­nym z najczęst­szych pytań jakie słyszę i otrzy­muję w e-mailach jest pytanie typu: “Jak odkryć najlep­szych biznes dla siebie”.

Poniżej zamieszczam mate­riał video ze szkole­nia “Mas­ter­Part­ner Pro” w trak­cie którego mówię o zasadzie Jeża, którą opisał w jed­nej z najlep­szych książek dot. biz­nesu “Od Dobrego do Wielkiego” prof. Jim Collins.

Zadanie sobie trzech pod­sta­wowych pytań “Zasady Jeża” i udzie­le­nie na nie odpowiedzi daje nieo­ma­lże gwarancję odnalezienia tego. czym powin­niśmy się zaj­mować zawodowo i / lub biznesowo.

Absolutnie hipnotyzujące

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w video

Jakiś czas temu, na You Tube trafiłem na niesamowitego artystę AjDeeper’a. Obraz i dźwięk w jego mate­ri­ałach video jest abso­lut­nie hip­no­tyzu­jący. Zapraszam do słucha­nia i oglą­da­nia (uwaga! video trwa ponad 2 godziny!)

10 minut, które odmienia życie…

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w psychologia osiągania celów, psychologia szczęścia

Wydawałoby się, że 10 minut to tyle, co nic. Ale jeśli te 10 minut poświęcimy na medy­tację, odmieni to nasze życie.
I jest to fakt potwierd­zony bada­ni­ami naukowymi. Zapraszam do obe­jrzenia filmu, w którym Andy Pud­di­comb wyjaś­nia to w sposób wyjątkowo prosty, niezwykle ciekawy i… dowcipny :)

video: Kim jest Ekspert?

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w akademia eksperta

Kim jest Ekspert? Kim NAPRAWDĘ jest Ekspert? W jaki sposób zasada 4P może pomóc Eksper­tom w zbu­dowa­niu dobrze pros­pe­ru­jącego biz­nesu szkole­niowego, dorad­czego, coachingowego?

W poniższym nagra­niu staram się odpowiedzieć na te pyta­nia (nagranie jest częś­cią Akademii Eksperta real­i­zowanej w ramach Studium Trenerów.)

video: Dlaczego ludzie kupują wiedzę?

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w monetaryzacja wiedzy

Zapraszam do obe­jrzenia nagra­nia video z Akademii Eksperta. Staram się w nim odpowiedzieć na pytania:

  • dlaczego ludzie kupują wiedzę?
  • co powinno znaleźć się w przekazie mar­ketingowym do klienta, aby zain­tere­sował się tym, co masz mu do zaoferowania?

Nagranie jest częś­cią Akademii Eksperta real­i­zowanej w ramach Studium Trenerów.

Jak zawsze, proszę o zamieszczanie pytań i komentarzy.