Absolutnie hipnotyzujące

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w video

Jakiś czas temu, na You Tube trafiłem na niesamowitego artystę AjDeeper’a. Obraz i dźwięk w jego mate­ri­ałach video jest abso­lut­nie hip­no­tyzu­jący. Zapraszam do słucha­nia i oglą­da­nia (uwaga! video trwa ponad 2 godziny!)

10 minut, które odmienia życie…

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w psychologia osiągania celów, psychologia szczęścia

Wydawałoby się, że 10 minut to tyle, co nic. Ale jeśli te 10 minut poświęcimy na medy­tację, odmieni to nasze życie.
I jest to fakt potwierd­zony bada­ni­ami naukowymi. Zapraszam do obe­jrzenia filmu, w którym Andy Pud­di­comb wyjaś­nia to w sposób wyjątkowo prosty, niezwykle ciekawy i… dowcipny :)

video: Kim jest Ekspert?

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w akademia eksperta

Kim jest Ekspert? Kim NAPRAWDĘ jest Ekspert? W jaki sposób zasada 4P może pomóc Eksper­tom w zbu­dowa­niu dobrze pros­pe­ru­jącego biz­nesu szkole­niowego, dorad­czego, coachingowego?

W poniższym nagra­niu staram się odpowiedzieć na te pyta­nia (nagranie jest częś­cią Akademii Eksperta real­i­zowanej w ramach Studium Trenerów.)

video: Dlaczego ludzie kupują wiedzę?

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w monetaryzacja wiedzy

Zapraszam do obe­jrzenia nagra­nia video z Akademii Eksperta. Staram się w nim odpowiedzieć na pytania:

  • dlaczego ludzie kupują wiedzę?
  • co powinno znaleźć się w przekazie mar­ketingowym do klienta, aby zain­tere­sował się tym, co masz mu do zaoferowania?

Nagranie jest częś­cią Akademii Eksperta real­i­zowanej w ramach Studium Trenerów.

Jak zawsze, proszę o zamieszczanie pytań i komentarzy.

VIDEO: Pechowiec czy szczęściarz? — co mówi o tym nauka… (część 1)

Zamieszczony przez Piotr M. Łabuz w . Zamieszczony w motywacja i wytrwałość, psychologia osiągania celów

(frag­ment szkole­nia “Przekonaj Sło­nia — Mas­ter Class”). 

Postanow­iłem udostęp­nić — dla wszys­t­kich — część szkole­nia Przekonaj Sło­nia — Mas­ter Class. Będzie to frag­ment mod­ułu “7 Praw Szczęś­cia­rza”. W ramach mate­ri­ałów, które udostęp­nię, będziesz mógł lub mogła poz­nać 4 z tych praw. 

Okazuje się, że bycie szczęś­cia­rzem lub pechow­cem nie zależy od okoliczności czy urodzenia. Bada­nia naukowe udowad­ni­ają, iż zależy to — w prze­waża­jącej mierze — od naszych dzi­ałań i nastawienia.

Co ważniejsze, te same bada­nia udowad­ni­ają, iż każdy, w sposób świadomy może wejść do grona szczęściarzy.

Wystar­czy poz­nać kilka pod­sta­wowych praw i stosować się do nich!!! 
(co jest dość łatwe, przy­jemne i pier­wsze, bardzo wyraźne, efekty widać już po ok. 30 dniach!)