Aktualności

Aktualności/
7 10, 2014

Zasada Jeża, czyli jak odkryć biznes dla siebie…

By | 7 października 2014|akademia eksperta, psychologia, psychologia biznesu, psychologia osiągania celów, video|9 Comments

Jed­nym z najczęst­szych pytań jakie słyszę i otrzy­muję w e-mailach jest pytanie typu: “Jak odkryć najlep­szych biznes dla siebie”.

Poniżej zamieszczam mate­riał video ze szkole­nia “Mas­ter­Part­ner Pro” w trak­cie którego mówię o zasadzie Jeża, którą opisał w jed­nej z najlep­szych książek dot. biz­nesu “Od Dobrego do Wielkiego” prof. Jim Collins.

Zadanie sobie trzech pod­sta­wowych pytań “Zasady Jeża” i udzie­le­nie na nie odpowiedzi daje nieo­ma­lże gwarancję odnalezienia tego. czym powin­niśmy się zaj­mować zawodowo i / lub biz­ne­sowo.

(więcej…)

20 01, 2014

Johnathan Haidt o korzeniach moralnych polityków…

By | 20 stycznia 2014|psychologia, video|0 komentarzy

Psy­cholog Jonathan Haidt przygląda się pię­ciu wartoś­ciom moral­nym, które leżą u pod­staw poli­ty­cznych wyborów, nieza­leżnie od tego czy sym­pa­tyzuje się z lewicą, praw­icą czy cen­trum.

4 08, 2013

10 minut, które odmienia życie…

By | 4 sierpnia 2013|psychologia osiągania celów, psychologia szczęścia|2 Comments

Wydawałoby się, że 10 minut to tyle, co nic. Ale jeśli te 10 minut poświęcimy na medy­tację, odmieni to nasze życie.
I jest to fakt potwierd­zony bada­ni­ami naukowymi. Zapraszam do obe­jrzenia filmu, w którym Andy Pud­di­comb wyjaś­nia to w sposób wyjątkowo prosty, niezwykle ciekawy i… dow­cipny 🙂

1 08, 2013

Benjamin Zander — inspirator, coach, czarodziej możliwosci…

By | 1 sierpnia 2013|coaching, psychologia osiągania celów|2 Comments

Ben­jamin Zan­der  — abso­lutny lider w rozbudza­niu ludz­kich możli­wości i doskon­ałości. Jego sposób pracy jako caocha to połącze­nie geniuszu muzyka i najgłęb­szej wrażli­wości człowieka. 

Zobacz jak ono robi! 

26 07, 2013

DLACZEGO jesteśmy szczęśliwi?

By | 26 lipca 2013|psychologia, psychologia osiągania celów|0 komentarzy

Dlaczego jesteśmy szczęśliwi nawet jeśli nie wszys­tko idzie po naszej myśli?
Na to pytanie odpowiada Dan Gilbert.